Types Of Trading

Types of trading :चला जाणून घेऊ ट्रेडिंग म्हणजे काय आणि ट्रेडिंग चे प्रकार

गेल्या काही वर्षांत आर्थिक नाविन्यपूर्णतेमुळे व्यापाराच्या जगात बरीच नवीन भर पडली आहे आणि आता जगभरातील व्यापाऱ्यांना त्यांच्या ट्रेडिंग शैली निवडण्यासाठी खूप मोठी जागा आहे. (Types of trading) ट्रेडर्स त्यांच्या श्रद्धा आणि बाजारपेठेच्या ज्ञानावर आधारित भिन्न ट्रेडिंग धोरणे आणि ट्रेडिंग शैली वापरतात. ट्रेडिंगची गोष्ट अशी आहे की एखाद्या ट्रेडिंगसाठी जे कार्य करते ते दुसर्यासाठी कार्य करू […]

Types of trading :चला जाणून घेऊ ट्रेडिंग म्हणजे काय आणि ट्रेडिंग चे प्रकार Read More »