Mafi Yojana:जीएसटी अपिल दाखल करण्यात होणारा विलंब माफ करण्यासाठी विशेष माफी योजना

Mafi Yojana:जीएसटी अपिल दाखल करण्यात होणारा विलंब माफ करण्यासाठी विशेष माफी योजना

Mafi Yojana वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्क (GSTN) ने १० नोव्हेंबर २०२३ रोजी जीएसटी अपील अभय योजनेशी संबंधित प्रक्रिया आणि तरतुदीं बद्दल एक खुलासा जारी केला. केंद्र सरकार ने नुकतीच अधिसूचना क्र. ५३/२०२३ – केंद्रीय कर, २ नोव्हेंबर २०२३ अन्वये अपील दाखल करण्यात झालेला ,विलंब माफ करण्यासाठी प्रक्रिया जाहीर केली आहे. जीएसटी अपील अभय योजनेचा […]

Mafi Yojana:जीएसटी अपिल दाखल करण्यात होणारा विलंब माफ करण्यासाठी विशेष माफी योजना Read More »