PM Pik Vima Yojana ; या राज्यातील शेतकऱ्यांना या महिन्यात या तारखेला मिळणार पीक विम्याचा दावा..

PM Pik Vima Yojana ; या राज्यातील शेतकऱ्यांना या महिन्यात या तारखेला मिळणार पीक विम्याचा दावा..

PM Pik Vima Yojanaगेल्या चार महिन्यापासून पिक विमा याची आतुरतेने वाट बघत आहेत आपले शेतकरी आता त्यांच्यासाठी आनंदाची बातमी आहे.१.४१ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार पिक विमा.शेतात झालेली नुकसान भरपाई ही सरकारद्वारे करण्यात येणार आहे आणि ज्या शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनांनी पिक विमा केलेला आहे, त्यांना ह्या पिक विम्याचे फायदे होणार आहे.PM Pik Vima Yojana पिक […]

PM Pik Vima Yojana ; या राज्यातील शेतकऱ्यांना या महिन्यात या तारखेला मिळणार पीक विम्याचा दावा.. Read More »