Social

असा कसा रे !!

असा कसा रे
असा कसा रे
आमच्या महावितरणाच्या
विजे सारखा
अवेळी येतोस तू
अवेळी जातोस तू
असा कसा रे
जंगलातल्या आगीसारखा
येतोस प्रचंड की
आमचे गावे उध्द्वस करतोस
असा कसा रे
अविश्वासू मित्रासारखा
असा कसा रे
आमच्या वडिलांसारखा
आधार देणारा
असा कसा रे
सध्याच्या सरकार सारखा
आशेवर जगायला लावणारा
असा कसा रे …माझ्या पावसा

कवी : राम ढेकणे

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Content is protected !!